...

Mere info

eat-321671_800Hvor spise mindre kød?

Vil du læse mere om de klima- og ressourcemæssige begrundelser for at spise mindre kød, kan du læse her:

  • Mærk kødet
    (Klimabevægelsen Mærk kødet – det gør kloden)
  • Sammenhængen mellem kødspisning, klimaforandringer og fødevarekrise
    (Etisk råd)

Hvorfor blive vegetar eller veganer?

Vil du læse mere om at blive vegetar eller veganer, kan du besøge Dansk vegetarforening, hvor du kan læse om de forskellige grunde til at leve 100% vegetarisk eller vegansk.

Pas på med ikke at spise kød?

Man hører nogle gange at vegetarer – og især veganere, som slet ikke spiser animalske produkter – risikerer at blive fejlernærende.

Hverken mad med kød eller mad uden kød er pr. automatik sund – uanset hvilken kost man spiser, bør man sætte sig ind i, hvordan man spiser sundt.

For kødspisere handler det måske især om for at undgå for meget fedt og sukker, mens det det for vegetarer og veganer måske handler at få nok af visse vitaminer og mineraler.

Dansk vegetarforening har flere sider om både fordele og udfordringer ved vegetar/veganer-mad. Læs fx også artiklen Veganere mangler vitaminer og mineraler på videnskab.dk.

Det er normalt ikke noget problem at få protein nok, men læs mere om proteinerartikel-slut-16px

Print Friendly, PDF & Email
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.