...

Om Veggemad.dk

vegetables-1105700Hverdagsretter uden kød

Sigtet med Veggemad.dk er, at at gøre det hurtigt at komme i gang med at lave hverdagsmad uden kød. Sitet indeholder bl.a.:

Hvorfor Veggemad.dk?

Der kan være mange grunde til at spise mindre kød, men for mig er hovedmotivationen, at kødproduktionen ikke er bæredygtig:

  • Kødproduktionen udleder langt flere klimagasser end den vegetabilske produktion. 
  • Kødproduktionen er en omvendt proteinfabrik – som Frances Moore Lappé udtrykte det allerede i 70’erne i Diet for a small planet.

Jeg håber, at Veggemad.dk kan inspirere til et eller flere ugentlige måltider uden kød.

Sidegevinster ved at spise mindre kød

Ud over de positive effekter for miljøet er der flere sidegevinster ved at begynde at lave mad uden kød:

  • Det er sundere og billigere
  • Man prøver nye, spændende retter og råvarer

Velbekomme!artikel-slut-16px


Billederne på Veggemad er fra Pixabay.com – eller er egne fotos.  

Print Friendly, PDF & Email
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.